• 24 Αυγ 19

    Αγωγιμότητα νεύρων, κινητική και αισθητική

    Μια ελαφρώς διαφορετική εξέταση, η εξέταση αγωγιμότητας των νεύρων, πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τον ίδιο εξοπλισμό του ηλεκτρομυογραφήματος. Με αυτή την εξέταση, χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρόδια καταγραφής, και μικρά ηλεκτρικά σοκ εκπέμπονται για να εξεταστεί η ικανότητα του νεύρου για διεξαγωγή ηλεκτρικών σημάτων. Αυτή η εξέταση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο πόνος και οι  αισθητηριακές καταγγελίες είναι πιο προβληματικά από την αδυναμία.