• 24 Αυγ 19

    Δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμών

    Η δοκιμασία αυτή είναι το ηλεκτροφυσιολογικό ισοδύναμο της κλινικής δοκιμασίας κόπωσης. Με την συγκεκριμένη μέθοδο μελετάται η συμπεριφορά του σύνθετου μυϊκού δυναμικού ενεργείας σε επαναληπτικούς, ηλεκτρικούς ερεθισμούς του νεύρου.