• 24 Αυγ 19

    Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφηση

    Η χαρτογράφηση εγκεφάλου είναι μια ανάλυση του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

    Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με χαρτογράφηση εγκεφάλου πραγματοποιείται για διερεύνηση εγκεφαλικών παθήσεων και ιδιαίτερα επιλήψεων.