• 24 Αυγ 19

    Ηλεκτρομυογράφημα

    Με το ηλεκτρομυογράφημα ελέγχεται η λειτουργία των νεύρων, που βρίσκονται έξω από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, η λειτουργία των μυών, καθώς και της νευρομυικής σύναψης (της επαφής νεύρου και μυός). Μέσω της εξέτασης αυτής, μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν πάσχει ένα ή πολλά νεύρα, εάν η βλάβη αφορά στην κινητικότητα ή την αισθητικότητα, εάν είναι πρόσφατη ή παλαιότερη, την βαρύτητα της και τις πιθανότητες αποκατάστασης.