• 24 Αυγ 19

    Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά

    Τα Στελεχιαία Ακουστικά Δυναμικά ελέγχουν τη λειτουργία της ακοής και την ακεραιότητα της ακουστικής οδού στο εγκεφαλικό στέλεχος.

    Τα στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι ηλεκτρικά κύματα που παράγονται από την ακουστική οδό μετά από επαναλαμβανόμενο ηχητικό ερέθισμα.