Εξωνοσοκομειακές Υπηρεσίες

  • Ιατροί εξειδικευμένοι στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

    Έγκαιρη Διάγνωση & Αγωγή, Έγκυρη Ενημέρωση: το τρίπτυχο για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Ενδονοσοκομειακές Υπηρεσίες

Εικόνες από το Ιατρείο μας